USLOVI  ZA   TRENERA      SPA      

                    

  Da je diplomirani psihodramski  terapeut . Da je prethodno obavio sve casove edukacije, napisao sve eseje I polozio  ispite za 1. , 2. I 3 stepen.  Da je imao  dovoljno  svoje licne psihoterapije a van edukativno iskustvenih grupa.  Da  ima solidno iskustvo u vodjenju psihodramskih grupa kao diplomirani psihodramski  psihoterapeut.
  Da je po polozenom 3. stepenu bio minimum 2 godine , minimum  80 seansi   u psihodramskoj edukativno iskustvenoj grupi   sa glavnim trenerom SPA kao  trener pripravnik   kao koterapeut, kao ko trener u grupi sa studentima.  Da je nastavio da vodi svoju  psihodramsku grupu uz povremenu  superviziju. Da ima dovoljno kliničkog iskustva  u profesiji koja se bavi mentalnim zdravljem. Ovo ce se posebno precizirati.                                                                                                 
 Da napise  esej. svoje vidjenje kako je vodjena  edukativno iskustvena grupa sa studentima   I razvoj te grupe I kako su studenti  terapiski napredovali.  Eventualni  otpori , konflikti krize . Kako  su vodjenji  procesi  posle seanse I kako je omoguceno studentima da napreduju u vodjenju procesa. Znaci da pise o kompleksnom  odnosu terapije I edukacije. I ukoliko je moguce da se bavi kako je na studente delovalo dodatno terapisko  iskustvo u 60 seansi  Grupne Analize 
Esej ,. Kada I kako su studenti  vodili   deo  ili celu psihodramsku seansu .Sta je pomoglo studentima da vode a sta ih je moguce usporilo . Kada je procenjeno da treba ohrabriti studente direktore.kako je doslo do izbora protagoniste I direktora,,kako je tekao grupni I sociometriski proces. Ovo se moze desiti I na studentskoj edukativno iskustvenoj  grupi u kasnijem  razvoju  ali  ce studenti vise voditi na seansama  Supervizija Uzivo  I   Teorija Kroz Akciju .  Znaci  trener pripravnik treba da se trenerom  ucestvuje I u  nekim seansama  Supervizija Uzivo I na seansama  Teorija kroz akciju  jer na tim seansama studenti   vode deo seanse a kasnije I celu seansu .Kako je vodjena saradnja sa studentom direktorom u toku seanse.Da li je bilo intervencija  , I sugestija  supervizora  u toku same seanse  I kako je student –direktora I grupa to primila . Koje su intervencie trenera pomogle a koje su bile problematicne   Da u esej direktor ukljuci I proces posle same seanse kada je student director dao samo procenu .  I kakvi su bili  komentari  feedback trenera I trenera  pripravnika. . Kada je trener vodio proces. A  posle studentskog vodjenja . kada I kako  su studenti vodili proces  I ucestvovali  u procesu  kolegi koji je vodio deo ili celu seansu ..Tok procesa kako je radjeno sa otporima studenata u toku procesa. Kako je pracen eventualni  grupni tok u toku samog procesa. Ima li zdrave kompeticije ili ta kompeticija komplikuje I terapiju I edukaciju., Kako su podstaknute ideje drugih  studenata u kojoj  meri  je u procesu pracen sadrzaj prethodne grupe. U kojoj meri su studenti u toku procesa uocili  bitne tokove u grupnom procesu I u akciono scenskom delu..i  izvrsili analizu. kako je vodjena diskusija o drugim mogucnostima vodjenja.. kako je dat  feed back studentu direktoru u toku procesa I kako mu je ukazano na ono sto je dobro ili manje dobro uradio u vodjenju grupe… Sta je vise pomoglo student u  vodjenju  I unapredilo saradnju studenta I trenera.         ako je student pisao analizu  grupne seasne onda ko trener treba da da usmeni I kasnije kasnije kraci   pismeni feed back, komentar . na studentov esej analizu a I samo vodjenje. .
 Da sa glavnim trenerom ko trener pripravnik  ucestvuje u vodjenju  supervizije  studentima  koji vode svoje grupe posle polozenog 1 I  2 stepena I donose protokole. Znaci ovo nije supervizija  uzivo vec  supervizija sa protokolima I da postepeno preuzme vodjenje I da sam vodi superviziju. I da napise  esej  o toku supervizije I napredovanju studenta direktora.  Kraci  Pismeni feed back studentu koji je vodio dramu. Ovose moguce preklapa I moze da bude samo u jednom eseju.
 Da napise  esej  i kako je vodjena teorija psihodrame I grupne terapije  I da prakticne primere iz grupnog toka. I  iz eventualno   akcionog scenskog dela .  Teoriji kroz akciju .  Da sa trenerom  ucestvuje u paru u vodjenju  teorije. I  da sam kasnije  vodi bar deo seansi teorije I da povremeno prisustvuje u studentskoj peer grupi za teoriju ili bar u pripremi te teorije  .Da u esej ukljuci kako je vodio teoriju kroz akciju, znaci akcioni  scnenski pristup teoriji psihodrame I grupne psihoterapije .i akcioni pristup u superviziji. .
 Da pomogne studentima koji pripremaju  seminar iz teorije u izboru literature I pisanju seminarskog eseja iz teorije. Da pomogne studentima u pisanju drugih eseja.                              
  Glavni trener da da napise komentar o radu ko trenera.                                               
  Kada obavi sve casove , odnosno posle 80 seansi   ko  vodjenja studentske  grupe  sa  trenerom , I oko  5 do 10  seansi  ko vodjenja  supervizije ,bude u 5  seansi teorije sa glavnim trenerom I  sam vodi 3 seanse  teorije.   Da prisustvuje ispitima za prvi I drugi stepen I da zajedno sa trenerom a I sam pise  kraci feed back studentu koji je polagao ispit.                                   
 Kada trener pripravnik stekne dovoljno iskustva u ko vodjenju edukativno iskustvene studentske  grupe I dovoljno iskustva u ko vodjenju supervizije uzivo  I ko  vodjenju supervizije sa protokolima  i teorije kroz akciju  . I kada napise potrebne eseje .  ili jedan objedinjeni esej.. Prethodne teme za eseje mogu se napisati odvojeno a mogu se napisati  povezati I u jedan kompleksniji  objedinjeni  esej o iskustvu  trenera pripravnika u procesu edukacije. 
RAZGOVOR  sa  KOMISIJOM  od 3 clana    Onda ce Trener kandidat razgovarati  sa  komisijom od 3 clana . o svom iskustvu kao trener pripravnik i o esejima koje je napisao kao I drugim prakticnim I teoriskim  pitanjima iz psihodrame koja su ga posebno  interesoval I o kojima je pisao u esejima . Takodje   I o  vodjenju edukativno  iskustvene  grupe., rada sa studentom direktorom , o procesu , superviziji  I teoriji. I o grupnim procesima koji se desavaju u seansama supervizije i u toku samog vodjenja procesa. Takodje I eventualna   pitanja Iz teorije. Psihodrame I grupne psihoterapije. Ovo je obiman program  I ne trazi  se savrsenstvo vec dovoljna solidnost I sigurnost u radu sa studentima . Takodje u esejima  trener  pripravnik ne moze detaljno da obuhvati sve ove teme  elemente, Vec ce pisati o glavnim elementima napredovanja studenata  I o eventualnim manje uspesnim pristupima  procesima u edukaciji.  Znaci  trener pripravnik   moze da  po  svom izboru posebno razvije teme  koje su ga zainteresovale I koje je posebno istrazio. A nekim  temama ce se manje baviti u eseju .              
   Komisija posle razgovora   donosi odluku :                                                                               
 da je kandidat  ispunio  sve uslove I da je to I potvrdio I esejima I  u razgovoru  sa  komisijom I   I da je postao Trener SPA Moreno.                     
   Ili na sta je kandidat trener potrebno da jos obrati paznju u teoriji , u praksi vodjenja edukativnih grupa u superviziji, da eventualno dopuni eseje I zakazuje se jos jedan ,razgovor sa komisijom.ili je dovoljno da se procene dopunjeni eseji .. I kandidat postaje  Trener SPA                                                                                             
Istrazice se mogucnost da iskusni psihodramaticari koji nisu iz profesija mentalnog zdravlja a polozili su sva 3 stepena mogu da se razvijaju u pravcu ko trenera a posle I trenera  za smer neklinicke psihodrame I sociodrame. u neklinickom smeru bice posebno radjeno na sociodrami I primeni psihodrame u neklinickim uslovima kao konsultanti za profesionalne timove, grupe u radnim organizacijama i, kompanijama, radu u  sportu , policiji,edukaciji.  u tom programu bice I deo play back teatra.                                
  Dusan Potkonjak glavni trener SPA Moreno… jun 2006    dopunjeno  novembra  2016                 

© 2023 by GR

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now