SRPSKA PSIHODRAMSKA ASOCIJACIJA:

SPA MORENO

       

SEPTEMBAR 2017

 
SPA MORENO

SRPSKA PSIHODRAMSKA ASOCIJACIJA SPA MORENO

je član Saveza Društava Psihoterapeuta Srbije,  SPA vodi edukaciju iz Psihodrame i Grupne Psihoterapije i obaveštava vas  da prima novu generaciju studenta, koji će započeti školovanje za psihodramskog psihoterapeuta u eduktivno-iskustvenoj grupi. Sada su u toku  obavezne  uvodne i Otvorene grupe a   nova edukativna grupa studenata   ce   početi u septembru 2017. godine.
Psihodrama je jedna od formi grupne psihoterapije. Osnivac je MORENO. To je  Akcioni metod koji koristi elemente drame, spontanog improvizovanog pozorišta. U grupi se na psihodramskoj sceni istražuju međuljudski odnosi i razne uloge koje igramo u životu. Podstice se sponantost i kreativnost.  Istražuje se prošlost sadašnjost budućnost, realnost, fantazija, snovi, spoljni i unutrašnji svet. Ne ostaje se samo na verbalnoj komunikaciji. U toku grupnog procesa, članovi grupe koji to žele, mogu postati protagonisti i na sceni istražiti interpersonalne odnose, a važne ličnosti iz njihovog života igraju članovi grupe koje protagonisti budu izabrali. Kada se jedna životna situacija istražuje na psihodramskoj sceni i kada se protagonista obraća direktno drugoj ličnosti, postiže se veća emocionalnost i aktivira se više asocijacija, nego što se to dešava u verbalnoj komunikaciji. Kada je pogodno, protagonista i za njega značajna ličnost zamenjuju uloge. Protagonista iz uloge druge ličnosti može da sagleda sebe, poveća empatiju, istraži svoje autentične potrebe, eventualnu samosabotažu,I ponavljanje nekih (ne)uspesnih modela ponasanja. kao i da sadašnjost poveže sa bitnim odnosima i dešavanjima iz prošlosti. Psihodrama je grupna terapija I sve se desava u interpersonalnij mrezi komunikacija u grupi. Istražuje se i sociodrama.  

 

SPA Moreno je clan FEPTO  (The Federation of European Psychodrama Training Organisations)
i ima 2 senior trenera, to su Dusan Potkonjak  i Jasna Veljkovic
 

 

Glavni trener SPA i senior trener SPA  je Dušan Potkonjak, koji je uveo psihodramu u Jugoslaviju i od 1988. godine vodio prvu redovnu edukativno-iskustvenu grupu u Beogradu. On je i trener Britanske Psihodramske asocijacije, u daljem tekstu BPA. Diplomirao je psihodramu u Internatonal Centre for Psychodrama , Holwell u Velikoj . Britaniji 1991 g. Glavni trener bila mu je Marcia Karp, ucenica osnivaca psihodrame J Morena. Obavio je 100 sati treninga kod Zerke Moreno. On je i psihijatar, associated specialist in psychiatry, poslednjih 11 godina radio je u Goodmayes hospital, London. Završio je i sve časove  1300 h  diploma course  Londonskog instituta za grupnu analizu. Overseas training 1993g  

 

Jasna Veljkovic Ph.D., profesor na Beogradskom Univerzitetu, FPN, klinicki psiholog. 1990. je zavrsila sertifikovani kurs psihodrame, dodeljen od Beogradskog Univerziteta, departmana za psihijatriju, uz podrsku Britanskog Saveta. Ona je jedan od osnivaca YUPA, kasnije BPC. Ona je clan IAGP i ECP. Ispunila je 1300 sati treninga iz Grupne Analize, GA, overseas training, Londonskog instituta za GA 1993. Autor je i koautor vise knjiga iz psihodrame.

EDUKATIVNO ISKUSTVENI SATI iz PSIHODRAME Edukacija iz psihodrame je podeljena u 3 stepena. Svaki stepen ima po 270 časova u iskustveno-edukativnoj  psihodramskoj grupi, ukupno 810 časova po 60 minuta.Svaka seansa traje od 180 do 240min.

 

GRUPNA ANALIZA  je obavezno dodatna psihoterapija a to je 60 seansi iskustva u Grupnoj Analizi . Svaka seansa traje 90 minuta to su 2 terapiska sata po 45 minuta , ukupno to je 120 sati Grupne Analize ESEJI . . To su 5 eseja za 1 stepen 5 eseja za 2 stepen. Za 3 stepen se pise .Klinicki esej . Clnical Paper o 80 do 100 grupnih seansi koje je student vodio.

 

TEORIJA  to je  80 sati po 45 minuta sa trenerima 80 sati po 45 minuta u studentskoj peer grupi za teoriju. To je 160 sati teorije.  Takodje se pisu eseji iz teorije. To je jos 440 sati teorije. Ukupno to je 600 sati teorije po 45 minuta.

 

 PISMENI ISPIT iz TEORIJEje obavezan uslov za polaganje 2 stepena. Ispit se sastoji iz 14 grupa pitanja .Ta pitanja su vec objavljena I poznata su studentima . Pismeni ispit traje 190 minuta

 

  3 PRAKTICNA ISPITA na praktičnom  ispitu student kandidat vodi grupu oko 150 minuta  uz direktno prisustvo komisije. Sledi samoprocena studenta I razgovor sa komisijom.Posle polozenog prvog stepena , student moze da vodi grupe uz redovnu superviziju

 

STUDENT JE OBAVEZAN DA VODI PSIHODRAMSKE GRUPE  Po položenom I i II stepenu, studenti vode samostalno ili u koterapiskom paru od 80 do 100 psihodramskih seansi pod supervizijom,  To je ukupno 300 sati vodjenja grupa.

 

OBAVEZNA SUPERVIZIJA to je minimum od 80 sati po 45 minuta supervizije sa trenerima i minimum od 80 sati supervizije u studentskoj peer grupi za superviziju.

 

 Zbir svih sati edukacije je 1990 sati Edukacija ima klinicki i neklinički smer.

TRENERI SARADNICI iz PSIHODRAME :  Lidija Vasiljević je bila  trener psihodrame i koterapeut u 2 edukativne grupe u SPA . 

 

Članovi ispitne komisije su Dusan Potkonjak, Jasna Veljkovic, Lidija Vasiljevic, Zoran Djuric , Zoran Ilić, Slavko Mackić i Dragoljub Nedic

 

GRUPNA ANALIZA   studentske terapijske grupe vode. Marija Vezmar, trening psihoanalitičar, grupni analitičar, psihijatar. Ljilja Milivojević, grupni analitičar, psihoanalitičar, psihijatar. Vodi teoriju psihodinamske psihoterapije i grupne analize.Tija Despotovic grupni analiticar i psihoanaliticar, psihijatar.
.

GOSTUJUĆI TRENERI Gostujući treneri i supervizori edukacije su Marcia Karp. Kate Bradshaw Zana Segula , Sue Daniels ,Malcolm Pines, Olvia Lousada i John Casson, koji je senior trener BPA.USLOVI Studenti zainteresovani za edukaciju, treba da podnesu ličnu  biografiju vidjenu na psihoterapijski nacin i profesionalnu biografiju, kao i prethodno iskustvo u psihoterapiji. Da budu stariji od 24 godine, da su završili ili su pri kraju studija na univerzitetu. Posebno ćemo proceniti moguce studente starije od 21 godine. Pre početka edukacije,I u toku edukacije sa studentima kandidatima se obavlja intervju. Za sve studente je obavezno prethodno iskustvo u otvorenim grupama I uvodnim grupama  Studenti mlađi od 24 godine mogu učestvovati u pripremnim grupama.  

 

Program edukacije sa tabelama moze se videti na 2 dodatne strane programa i na flajeru edukacije SPA

 

Studenti po svom izboru ,Mogu imati I iskustvo u PLAYBACK THEATRE I to u grupi PLAYBACK- BEOGRAD . Playback Teatar je nastao iz psihodrame I to je interaktivno pozorište. Glumci na sceni podstiču publiku da ispriča neke detalje iz svog zivota I onda glumci I muzicar to odmah izvode na sceni koristeci razne pozorisne forme. To je i umetnicki doživljaj a i validira se priča pripovedača.

 

 Kontakt telefoni su: 063 8 450 235 i 064 136 2079

 

 E-mail    spamorenobeograd@gmail.com i dusandpotkonjak@yahoo.com i gogabaksi@yahoo.com

 

CENA jedne seanse edukativno iskustvene psihodramske grupe je 1000 dinara

 

ADRESA  Edukacija se održava u ulici Bulevar Despota Stefana (ex 29. Novembra) broj 68, stan 10,. sprat.6

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

 
 
 

Describe your image here.  

TRENERI PSIHODRAME
Dušan Potkonjak
Osnivač SPA Moreno
Jasna Veljković
Trener psihodrame
DIPLOMIRANI PSIHODRAMSKI PSIHOTERAPEUTI  SPA:
Jelena Vidić, Marijana Radulović, Renata Stanojević, 
Jelena Milić Jerković, Maja Milić, Uroš Antić, Sanja Životić, Dragan Milivojević i Gorda Božović. 
LOKACIJA
UPIS NOVIH ČLANOVA
(Provrite uslove upisa)
SEPTEMBAR 2017
Bulevar Despota Stefana