PISMENI  ISPIT   14 TEMA - GRUPA PITANJA ZA PISMENI ISPIT IZ TEORIJE GRUPNE PSIHOTERAPIJE I PSIHODRAME

 

 

 

 

 ZA PISMENI ISPIT IZ TEORIJE GRUPNE  PSIHOTERAPIJE I PSIHODRAME  IMATE 190  minuta , po potrebi

 vreme se moze produziti jos 20 minuta

 

 1; A   ATACMENT  . B : 4 VRSTE ATACMENTA . C ; MOGUCI UTICAJI ATACMENTA NA   KASNIJE MEDJULJUDSKE ODNOSE.

  knjiga  esential psychotherapy i drugi tekstovi

 

  2 ;  A; TEORIJA OBJEKTNIH ODNOSA . B; SPLITING I PARCIJALNI OBJEKTI         C; PROJEKCIJA I PROJEKTIVNA IDENTIFIKACIJA 

 knjiga Essential Psychotherapy i drugi tekstovi po vasem izboru

 

 

  3  A SHIZOPARANOIDNA  I DEPRESIVNA POZICIJA U  DETINJSTVU  ,

   B ELEMENTI  SHIZOPARANOIDNE I DEPRESIVNE POZICIJE KOD ODRASLIH  I U TOKU GRUPNE PSIHOTERAPIJE

 knjiga   Essential psychotherapy a mogu i drugi tektostovi koji vam odgovaraju

 

 

 

4. ovo je najvaznije pitanje , predlaze se da pisete oko 25 do 30 minuta :

  OSNOVI PSIHODRAME ;

 

 A ZAGREVANJE , B SPONTANOST I KREATIVNOST ,   C ENKOUNTER - SUSRET ,  D ;TELE , ODNOS TELE I TRANSFERA ,

  E  ROLES -ULOGE , KLASTERI - GRUPE ULOGA I RAZVOJ ULOGA , ODNOS ULOGA I EGA , 

 F; ZAMENA ULOGA - ROLE REVERSAL , G : KO SVESNO I KO NESVESNO ,  H :AKCIJA 

 poglavlje Kate Bradshaw; Handbook of Psychodrama , imate preveden tekst

  i poglavlja J Sachs - Psychodrama  i Moreno;Psychodrama oko 40 strana

 

 

 

 5  A;  MIRORING U PSIHOLOSKOM RAZVOJU  B; MIRORING U GRUPNOJ ANALIZI .      C MIRORING U PSIHODRAMI , D MALIGNI MIRORING   

   poglavlje Kelerman, prevedeno  i poglavlje Grupna analiza -Pines

 

 

 6  A; PSIHODRAMSKI PRISTUP U RADU SA TRAUMOM , B; VRSTE DUBLOVA.

     C ;KADA ROLE REVERSAL  

   poglavlja Hudgins , Blatner .Kelerman i Marcia Karp u istoj knjizi 

 

 

 7 grupa pitanja  ;

 YALOM 11 TERAPISKIH FAKTORA GRUPNE TERAPIJE ;

 

prvih 4 faktora   ukratko :

  1 DAVANJE NADE , 2 UNIVERZALNOST , 3 DELENJE INFORMACIJA , 4 ALTRUIZAM

  5    detaljnije ; KOREKTIVNA REKAPITUALACIJA  PRIMARNE PORODICNE GRUPE I DRUGIH

 VAZNIJIH RANIJIH GRUPA 

  6  uktratko  RAZVOJ SOCIJALNIH TEHNIKA

  7 ukratko IMITATIVNO PONASANJE

 

 

 

 

 

 8 grupa pitanja   YALOM nastavak :

 

detaljno  faktor 8  INTERPERSONALNO UCENJE    

 9 detaljno :KOHEZIJA GRUPE 

 10   detaljno KATARZA

 11  detaljno  EGZISTENCIJALNI FAKTORI  

 

 

 

 

  9 BION ;

A; GRUPA KADA DOMINIRAJU  OSNOVNE PRETPOSTAVKE- BASIC ASAMPTION navesti  3 osnovne pretpostavke 

 B RADNA GRUPA - WORKING GROUP  

 

C FUKS ;  MATRIKS, TRANSLATION , REZONANCA ,I ZRTVENI JARAC

 D FUKS  4 NIVOA KOMUNIKACIJE 

 

 

 

 

 

10.     A CONTENT I PROCES U GRUPNOJ TERAPIJI

          B; KONFLIKT U GRUPI , POZITIVNE MOGUCNOSTI I RIZICI , ZADACI TERAPEUTA U RADU SA KONFLIKTOM , STA TREBA IZBECI

    C TRANSPARENTNOST TERAPEUTA , KADA DA KADA NE

 

 

 

 

11. ZADACI TERAPEUTA U PRIPREMI GRUPE; ( predlaze se da pisete oko 20 do 25   minuta )

 

  A RAZLICITI KLINICKI CILJEVI U RAZLICITIM GRUPAMA

  B INTERVJU SA KANDIDATIMA PRE POCETKA GRUPE , i eventualno kasnije kada je grupa vec pocela.. STA TREBA PROCENITI KOD KANDIDATA I STA TREBA OBJASNITI KANDIDATU , OSNOVNA PRAVILA

  C INDIKACIJE I RELATIVNE KONTRAINDIKACIJE.

  D KOMPOZICIJA GRUPE U ODNOSU NA VECINU CLANOVA I KLINICKE CILJEVE GRUPE   I KOJI SE CLANOVI NE UKLAPAJU U NEKE GRUPE

  E : UKRATKO O ANTISOCIJALNOM - PSIHOPATSKOM POREMECAJU LICNOSTI I RIZICIMA ZA GRUPU eventualno po vasem izboru o antisocijalnom poremecaju licnosti mozete pisati i u grupi pitanja 14 i mozete ukratko uporediti Antisocijalni p. l .sa emocionalno nestabilnim - granicnim p. l. 

 

 

 

 

 12     4  RAZVOJNE FAZE GRUPE  U GRUPI KOJA TRAJE OKO 12  MESECI I DUZE

 

 A; IN OR OUT  , B; UP OR DOWN , C; NEAR  OR FAR ,

 D;  KRAJ GRUPE   I. ZADACI TERAPEUTA U SVAKOJ FAZI

 E; ZNACAJ SADA I OVDE , I KAKO  DA  TERAPEUT  PORINE GRUPU U SADA I  OVDE 

 F  SUBGRUPE

 ( predlaze se da pisete oko 15 minuta )

 

 

 

 

 

13  SIMPTOMI PSIHOZE I PRISTUP TERAPEUTA.  

 

  A UKRATKO DEFINISATI STA JE SUMANUTA IDEJA -  DELUSION  I NAVESTI TIPOVE SUMANUTIH IDEJA

  B DEFINISATI HALUCINACIJU I NAVESTI TIPOVE HALUCINACIJA  

  C NAVESTI FIRST RANK ( prvorazredni simptomi Shizofrenije ) SIMPTOME SHIZOFRENIJE   PO KURTU SNAJDERU

 

  D  PSIHOTICNI SIMPTOMI U DELUSIONAL  DISORDER,  U MANIJI, U DEPRESIJI  , 

  E; KOJI SU GLAVNI RIZICI KOJI ZAHTEVAJU HITNU AKCIJU TERAPEUTA  KOD   PACIJENTA U PSIHOZI I U MANIJI .

  F.  OSNOVNO U  PRISTUPU TERAPEUTA  PACIJENTU KOJI JE U PSIHOTICNOM STANJU  ili u prepsihoticnom prodromalnom periodu

 pitanje E i F su povezni i delom se preklapaju

 ( predlaze se da pisete oko 20 do 25   minuta )  ovo je obimno pitanje i ocekuje se da napisete samo  ono osnovno i pokazate razumevanje

 

 

 

 

 

 14  A; PRISTUP I KOMUNIKCIJA SA PACIJENTOM GDE POSTOJI RIZIK SAMOUBISTVA - SUICID, TEZAK POKUSAJ SAMOUBISTVA , PARA SUICID I  SAMOPOVREDJIVANJA

  ova podela je didakticka jer se neka stanja preklapaju .

  STA TERAPEUT TREBA DA PROCENI U MENTALNOM STANJU I RANIJOJ ISTORIJI PACIJENTA.  

 

 B;RAZLIKE I SLICNOSTI KOD TESKOJ POKUSAJA SAMOUBISTVA I

 PARASUICIDA  

 

  C;FAKTORI RIZIKA  SUICIDA ,PO POLU , PO GODINAMA , PO

 EKONOMSKOJ SITUACIJI..,  KOD  ZAVISNOSTI OD ALKOHOLA I DROGA , kada su sve povecani rizici .  

 

  D;RIZICI SUICIDA  KOD TESKE DEPRESIJE , KOD SHIZOFRENIJE .

 

  E  RIZICI KOD POREMECAJA LICNOSTI : DEFINISATI UKRATKO POREMECAJ LICNOSTI ,

 I OSNOVNO O EMOCIONALNO NESTABILNOM - GRANICNOM - BORDER LINE POREMECAJU LICNOSTI

 ovde mozete pisati i o Antisocijalnom - Psihopatskom poremecaju licnosti i mozete uprediti ova 2 p. l.

 

 F KOJE SU POTREBNE AKTIVNOSTI TERAPEUTA DA BI SE SMANJILI

 RIZICI I POCELO DODATNO LECENJE

 

 ( predlaze se da pisete oko 20 do 25  minuta)  i ovo je vrlo obimno  pitanje i ocekuje se da napisete samo  ono osnovno i pokazete razumevanje 

 

Grupu pitanja  13 i 14  cemo vise puta detaljno istraziti na seansama Teorija kroz Akciju

 

 

 Ukupno vreme ispita je oko 190 minuta , sa mogucim

 produzetkom od 20 minuta     

 

   Prelazem da ovih 14 grupa pitanja za pismeni ispit iz Teorie postavimo i na sajt  SPA  -program edukacije  Osnovnu literaturu cemo dopuniti  i dobicete kopirana poglavlja

  

 

 

 Dusan Potkonjak    januar 2016

© 2023 by GR

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now