18  PITANJA   I  ODGOVORA o SPA  postavljenih  od   SDPS

1. tacan naziv udruzenje :    Srpska  Psihodramska  Asocijacija   SPA Moreno

2. tacan naziv modaliteta: Psihodrama,   Edukacija iz Psihodrame I Grupne  Psihoterapije  

3. sediste udruzenja , adresa grad , telefon :: ulica  27 mart broj 41 , stan 78  , Beograd  telefoni : 3221 704… ,  063 8 450 235 ,  064 136 2079, 063 264 969 , 064 1200 891 , 063 7718 658 , 063 262 847

4. elektronska adresa udruzanja : spamoreno.beograd@gmail.com

5. internet sajt udruzanja: http://spamoreno.tripod.com

6. imena predsednika i drugih zvanicnika udruženja, predsednik : glavni  trener  Dušan Potkonjak ,  predsednik Gojko Rakas,  članovi odbora SPA I edukativnog odbora SPA….

 

7. stepeni edukacije udruzenja.

A: Položen ispit za PRVI STEPEN

B: položen ispit za DRUGI STEPEN ,

C: položen ispit za finalni TREĆI STEPEN   Psihodramski psihoterapeut. 

Edukacija ima Klinički i Neklinički smer.

D: polozen ispit za TRENERA  SPA Moreno

 

8.: vrste i tačni nazivi sertifikata koje udruženje izdaje :

 PRVI  STEPEN edukacije SPA Moreno ,

 DRUGI STEPEN edukacije SPA Moreno

 TREĆI ZAVRŠNI  ili FINALNI  STEPEN  edukacije SPA Moreno  to je Psihodramski psihoterapeut ,

 i TRENER  SPA Moreno

 

9.kratka istorija razvoja  modaliteta , odnosno nastanka udruženja : još pre formalnog registrovanja SPA Moreno ,  sadašnji  Glavni Trener  udruzenja  SPA  Dusan Potkonjak  je 1978 g. u Londonu imao prva iskustva iz psihodrame i grupne analize kod Malcolm Pines.    Dušan Potkonjak  je 1983 g uspostavio kontakte sa Britanskom Psihodramskom Asocijacijom  BPA I zapoceo je trening psihodrame.  Dusan Potkonjak . 1986 u Beogradu organizuje  prvi workshop iz psihodrame koji vodi  Andrew Powell, koji ce svake godine voditi workshop u Beogradu sve do septembra 1991g.Takodje su trening psihodrame u Beogradu vodili Mike Watson , John Casson , Ken Spregue , Rudi Nojgard, Suzy Taylor .

 Od 1988 Dusan Potkonjak vodi u Beogradu prvu edukativno iskustvenu psihodramsku grupu  jedan put nedeljno .Iz te grupe potekli su sadasnji treneri psihodrame u Beogradu  . 1990 se organizuje ispit za uvodni stepen iz psihodrame., ispit vodi A. Powell  1991g

Dusan Potkonjak je diplomirao psihodramu 1991  u International  Holwell Centre for Psychodrama  u Velikoj Britaniji  pri BPA .  Glavni trener bila mu je  Marcia Karp , pri BPA.

 1991g u Beogradu  workshop  iz psihodrame vodi Marcia Karp , ucenica osnivaca psihodrame Jakoba Morena.

. Sredinom  1991g pocinje edukacija iz psihodrame za novu generaciju od oko  30 studenata 

 oktobra 1992 pocinje edukaciju jos jedna generacija od 30 studenata.

 Glavni trener neformalnog psihodramskog udruzenja je Dusan Potkonjak , a asistenti su mu Jasna Veljkovic , Vladimir Milosevic , Zoran Djuric I Zoran Ilic;

1992 studenti  polazu ispit za drugi stepen. Vesna Vukovic I Sanja Zivotic  …

 u januaru 1994 Dusan Potkonjak odlazi u London gde radi kao psihijatar I trener psihodrame pri  BPA I svake godnine nastavlja da vodi edukaciju psihodrame  u Beogradu..  

  oko 1999 Veljkovic , Milosevic , Djuric I Ilic formalno osnivaju YUPA kao posebnu  psihodramsku asocijaciju..

 Dusan Potkonjak  sa saradnicima I studentima 2002 osniva SPA Moreno I  zvanicno se registruje u julu 2004g I 2005 postaje clan SDPS  

2006 SPA Moreno organizuje prvi workshop iz Play Back teatra koji vodi Di Adderley .

10 misija udruženja : razvijanje i popularisanje  psihodrame, sociodrame, grupne terapije i playback teatra na planu edukacije i terapije. SPA ima  kliničkoi i neklnički  smer.. sa sociodramom . . Ciljevi su unapredjenja medjuljudskih odnosa u malim I velikim grupama i u drustvu uopste. Primena psihodrame u unapredjenju radnih organizacija , kompanija , skola, I drugih timova..

11. kratko prestavljanje specifičnosti datog psihoterapiskog modaliteta : Psihodrama je jedna od formi grupne psihoterapije  Akcioni metod koji koristi elemente drame , spontanog improvizovanog pozorista .U grupi se na psihodrmskoj sceni istrazuju medjuljudski odnosi i razne uloge koje igramo u životu . Istrazuje se  proslost, sadasnjost , buducnost , realnost , fantazija, snovi spoljni I unutrasnji svet. U psihodramskoj seansi se kao i u svakoj seansi grupne psihoterapije prati grupni proces. Kasnije se na osnovu tema iz grupnog procesa izvodi Zagrevanje . Članovi grupe ustaju i akciono istražuju teme iz zagrevanja , prateci svoje asocijacije i odnose sa clanovima grupe. .Ne ostaje se samo na verbalnoj komunikaciji, odigravanjem na sceni povecava se emocionalnost i vitalnost. U toku grupnog procesa članovi grupe koji to žele mogu postati protagonisti i na sceni uz pomoć grupe mogu istražiti interpersonalne odnose I vazne dogadjaje , a vazne licnosti iz njihovog zivota igrace clanovi grupe koje protagonisti budu izabrali. To je Scensko Akcioni deo psihoramske seanse . Kada se jedna zivotna situacija istrazuje na psihodramskoj sceni , kada se protagonista obraca direktno drugoj licnosti , postize se veca emocionalnost I vitalnost I aktivira se vise ascijacija nego sto se to desava u verbalnoj komunikaciji. Dodir nekada aktivira ceo gestalt dozivljaja.i secanja. Kada je pogodno protagonista I za njega znacajna licnost zamenjuju uloge . Protagonista iz uloge druge licnosti moze bolje da sagleda sebe , povecava empatiju I od transfernih odnosa krece se ka autenticnom susretu uzajamne empatije, Tele odnosu. Protagonista moze da sagleda svoje autenticne a nekada prigusene potrebe , eventualnu samosabotazu , odnose I ponasanja koje je mozda neproduktivno ponavljao u ranijim odnosima I grupama. Protagonista  uz pomoc grupe  sadasnjost povezuje  sa bitnim odnosima I desavanjima iz proslosti. . Članovi grupe koji su u publici a imaju empatiju sa protagonistom mogu izaci na scenu , stati iza protagoniste  I empatiski kao Dubl protagoniste  ispoljiti ono sto empatiski osecaju sa protagonistom. Protagonista moze to dubliranje da prihvati ako ga oseti kao blisko.Nekada Protagonista I grupa dozivljavaju katarzu. Kada se scenski deo zavrsi , clanovi grupe sedaju u krug I dele svoje dozivljaje I asocijacije..Taj zavrni deo psihodramske seanse se zove Sering.

12: okvirni broj edukanata na svim nivoima.  Sadasnja  edukativna grupa od  13 studenata.  Postoje I 2 prethodne grupe ( od 15 I 9 studenata ) koje su vec ispunile potrebnih  810 sati  I sada su u toku pripreme ,supervizija I polaganje prakticnih ispita . 5  studentkinja su   polozile  treci stepen  I stekli zvanje Psihodramskog Terapeuta I imaju nacionalni setifikat SDPS i  to je 6 terapeuta sa  nacionalnim  setifikatom, SDPS .,Takodje je Dusan Potkonjak I trener Britanske Psihodramske Asocijacije   BPA,

13 zvanični edukatori udruzenja: Glavni trener  Dusan Potkonjak , on je takdoje i trener BPA.  Trener saradnik  u 2 edukativne grupe je Lidija  Vasiljevic

 Saradnik  trener    za psihodramu: Jasna Veljkovic I

  Clanovi ispitne komisije : Lidija Vasiljevic , Jasna Veljkovic ,Zoran Djuric , Zoran Ilic I Slavko Mackic .Ljilja  Milivojevic  je clan ispitne komisije za klinicki esej 

 Treneri saradnici za Grupnu Analizu kao dodatnu psihoterapiju :  , Marija Vezmar I Ljilja Milivojevic.i Tija Despotovic   

 14, Zvanicni supervizori  udruzenja I gostujuci  treneri  su: Marcia KarpI .  Malcolm Pines,  Kate Bradshaw , Zana Segula , Sue Daniels, Olivia Lousada    I John Casson , senior traner BPA                                                                                                        

15. kratak prikaz treninga koje udruzenje organizuje. : Edukacija se odvija u edukativno iskustvenim psihodramskim  grupama koje traju 180 ili 240 minuta.  Studenti imaju ukupno 810 casova po 60 minuta  u  edukativno iskusvnim psihodramskim grupama. Seansa se sastoji iz zagrevanja kada se prati grupni tok .Na osnovu grupnog toka se nastavlja akciono zagrevanje worm up… studenti koji to zele I koje grupa podrzi postaju protagonisti I na psihodramskoj sceni istrazuju scene iz svog zivota I vazne medjuljudske odnose , a ostali clanovi grupe mogu biti izabrani da igraju vazne licnosti iz zivota proagoniste.. Paralelno sa scenama iz zivota protagoniste na psihodramskoj sceni se prate I medjusobni odnosi u grupi. Posle zavrsetaka akcionog dela na sceni, studenti sedaju u krug I dele svoje iskustvo posle odigranog scenskog dela, to je sering..Studenti u edukaciji  takodje imaju I analizu prethodne  seanse  to je proces. . Skolovanje je podeljeno u tri stepena posle svakog stepena se polaze prakticni ispit. Student  na ispitu vodi samostalno grupu pred komisijom od tri trenera.

 Takodje studenti imaju jos 60 seansi  sati Grupne Analize to je 120 sati  Grupne  Analize  kao dodatne psihoterpije van edukativno iskustvenih psihodramskih grupa.

 Postoje jos  600 sati TEORIJE koja se sastoji  iz 80 sati  teorije   sa trenerom  I jos  80 sati teorije u  studentskim   peer grupama  za teoriju .   Preostalih  440 sati teorije  dobijase sa 5 napisanih eseja za prvi stepen I  jos 5 eseja za drugi stepen.  Tu su I eseji iz teorije I pisanje protokola seansi. Kada student za vrsi 80 do 100 seans vodjenja svoje grupe onda student pise   obiman  Klinicki Esej – Clinical Paper .To je  analiza 80 do 100 seansi i koje je student vodio samostalno posle polozenog drugo stepena.Studnti polazu I pismeni  ispit iz teroije ,koji se sastoji iz 14 grupa pitanja.

. SUPERVIZIJA    80 sati  supervizije sa trenerima  I jos 80 sati supervizije u studentskoj peer grupi za superviziju.  

 SAMOSTALNO VODJENJE  GRUPA   Student po  polozenom  prvom I drugom stepenu , vodi samostalno  ili u koterapiskom paru   100 grupnih seansi  koje su supervizirane .To je supervizija od minimum 300 sati grupnih seansi koje je student  vodio  pod supervizijom.,                                                                                          

16. aktuelni uslovi u satima za sticanje  serifikata. Propisanih od udruzenja :

: 810 casova u edukativno iskustvenoj  psihodramskoj grupi svaki sat je 60 minuta

,120 sati Grupne Analize kao dodatne psihoterapije 

, 600 sati teorije, 

 300 sati vodjenja grupa pod supervizijom , studenti vode   100 grupnih seansi  seansi sa supervizijom   160  sati  supervizije

ukupno 1990 sati  za zavrsni , finalni treci stepen edukacije SPA Moreno                                                                             

17. specificnosti  po izboru opcije  : student moze deo teorije I deo dodatne  grupne  psihoterapije da obavi u nekom drugom psihoterapiskom metodu.ili u nekoj drugoj psihodramskoj asocijaciji , skoli  Ali je neophodno da  minimum 60 % sati edukacije ima kod trenera SPA Moreno            

    18. datum dostavljanja podataka I ime osobe koja garantuje verodostojnost : juli 2006. Dopunjeno novembra 2016

 Dusan Potkonjak i clanovi odbora SPA Moreno

© 2023 by GR

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now